Page 12 - Gazeta Agronews Nr.11

Integrowana
przyszłość
ochrony roślin
Pojęcie integracji pojawiło się w ochronie
roślin w 1959 roku i było odpowiedzią nauki na
krytykowane, masowe stosowanie chemicznych
środków ochrony roślin oraz niekorzystne
efekty uboczne tego stosowania.
N
ależy pamiętać, że po II Wojnie Światowej
rozpoczęto masową produkcję oraz
stosowanie DDT, innych środków z grupy
chlorowcopochodnych, a także rozpoczęto prace
nad wykorzystaniem owadobójczych właściwości
środków fosforoorganicznych. Znacznemu
rozwojowi uległa także
produkcja herbicydów.
Rozwojowi
chemicznej
ochrony roślin towarzyszył społeczny
entuzjazm i wiara, iż metoda chemiczna
pozwoli rozwiązać wszystkie problemy ochrony
roślin. Jednak po zaobserwowaniu ujemnych
skutków stosowania chemicznych środków
ochrony roślin wyrażających się negatywnym
wpływem na człowieka i środowisko, brakiem
selektywności, uodparnianiem się organizmów
szkodliwych i rosnącymi kosztami ochrony
przedstawienie integrowanej koncepcji
12
PRODUKCJA ROŚLINNA
numer 11