Page 18 - Gazeta Agronews Nr.11

P
rocedura zatwierdzania jest złożona
i przebiega pod ścisłym nadzorem instytucji
państwowych, dzięki czemu na rynek trafiają
wyłącznie produkty dokładnie przebadane oraz
bezpieczne dla konsumentów, użytkowników
i środowiska.
Nad legalnym obrotem środkami ochrony roślin
czuwają wyspecjalizowane służby i inspekcje
kontrolne. Wyprodukowanie nowej substancji
aktywnej, a z niej środka ochrony roślin
wymaga blisko 10 lat badań, pracy naukowej,
rejestracji co wiąże się z nakładami finansowymi
sięgającymi milionów euro. Niestety
podobnie jak inne branże również
branża agrochemiczna zmaga
się z problemem fałszowania
produktów. W odróżnieniu
jednak od fałszywych ubrań
czy płyt CD, nieprzebadane
pod kątem toksyczności
i bezpieczeństwa,
nieznanego
pochodzenia
substancje
chemiczne
stanowią poważne
zagrożenie
dla zdrowia
użytkowników
i konsumentów.
Skala problemu
Z danych Europolu wynika,
że 10 proc. europejskiego
rynku środków ochrony
roślin stanowią substancje
chemiczne nieznanego
pochodzenia. Jeśli zostaną przepakowane
i otrzymają profesjonalnie wykonane etykiety,
wykrycie podróbek może być bardzo trudne
bez specjalistycznych badań.
Źródła podróbek
Źródłem pochodzenia podrabianych
środków ochrony roślin najczęściej są Chiny.
Substancje chemiczne nieznanego
pochodzenia docierają do Europy przez
porty, drogą lotniczą lub lądową, a brak
granic wewnątrz Unii Europejskiej
ułatwia
oszustom nielegalną dystrybucję. Substancje
chemiczne nieznanego pochodzenia
oferowane są jako środki ochrony roślin
na targowiskach, w handlu obwoźnym,
a także w internecie. Innym rosnącym
źródłem problemu jest nielegalny
handel równoległy. Pod pretekstem
handlu równoległego do kraju
sporwadzane są nielegalne preparaty
chemiczne i sprzedawane po cenach
rynkowych lub znacznie wyższych,
wykorzystując renomę producentów
obecnych na rynku od lat.
Zagrożenie dla zdrowia i życia
Nielegalne produkty w przeciwieństwie
do środków ochrony roślin nie przechodzą
żadnych badań, nie sprawdza się ich wpływu
na zdrowie, ani na bezpieczeństwo żywności,
konsumentów, użytkowników i środowiska.
W konsekwencji stosowanie podróbek niesie
za sobą poważne zagrożenie bezpieczeństwa
łańcucha żywnościowego, środowiska
naturalnego, a także rolnika wykonującego
zabiegi z ich wykorzystaniem.
Stop dla nielegalnych
środków ochrony roślin
Środki ochrony roślin, podobnie jak leki, należą
do grupy produktów chemicznych podLEgających
rygorystycznym regulacjom prawnym.
PRODUKCJA ROŚLINNA
18
numer 11