Page 3 - Gazeta Agronews Nr.11

spis treści
Zespół redakcyjny AgroNews.com.pl
Redakcja:
Gazeta AgroNews
ul. Wiśniowa 40B, l.16,
02-520
Warszawa
tel. 22 646 81 45-46
e-mail:
Projekt graficzny, DTP:
Design Partners (
)
ZDJĘCIA:
g a z e t a i n t e r a k t y w n a
numer
01
Integrowana
ochrona roślin
4
4
18
12
20
24
30
42
36
temat numeru
spis treści
Integrowana ochrona roślin
Integrowana przyszłość
ochrony roślin
Stop dla nielegalnych środków
ochrony roślin
Co z pozostałościami
po zabiegach ochrony roślin?
Biologiczne metody
ograniczania liczebności
organizmów szkodliwych
Przeprowadzanie przez
Państwową Inspekcję Ochrony
Roślin i Nasiennictwa urzędowej
kontroli integrowanej ochrony
roślin
Stosowanie POLIFOSEK
a bezpieczeństwo żywności
i środowiska
Podstawowe zasady kalibracji
polowych opryskiwaczy
rolniczych
Szanowni Państwo,
Już od 1.stycznia 2014 r. w całej UE konieczne
będzie stosowanie zasad integrowanej ochrony
roślin.
Głównym celem zapowiadanych zmian będzie
osiągnięcie zrównoważonego stosowania środków
ochrony roślin przez poszczególne państwa członkowskie
Unii Europejskiej, a w konsekwencji systematyczne
zmniejszanie się zagrożenia związanego z używaniem
środków ochrony roślin.
Czego zatem rolnicy mogą spodziewać się
od nowego roku?
Na to pytanie dajemy odpowiedź w tymże najnowszym,
specjalnym numerze naszego pisma.
Dzięki merytorycznemu wsparciu Ministerstwa Rolnictwa,
PIORiN-u, PSOR-u oraz instytutów branżowych
w przystępny sposób dowiecie się Państwo m.in. jak
dbać o uprawy uwzględniając zintegrowaną ochronę
roślin, za co inspekcja będzie wręczała mandaty, poznacie
biologiczne metody walki z agrofagami.
Wierzę, że informacje zawarte w numerze
pozwolą w racjonalny sposób przygotować się
do nadchodzących zmian.
Życzę miłej lektury
Marta
Nowak-Woźnica
Redaktor
prowadząca
3