Page 30 - Gazeta Agronews Nr.11

Przeprowadzanie
przez Państwową
Inspekcję
Ochrony Roślin
i Nasiennictwa
urzędowej kontroli
integrowanej
ochrony roślin
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach
ochrony roślin (Dz.U. poz 455) z dniem 1 stycznia
2014
r. stosowanie integrowanej ochrony roślin
stanie się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych
użytkowników środków ochrony roślin.
30
PRODUKCJA ROŚLINNA
numer 11