Page 36 - Gazeta Agronews Nr.11

Stosowanie
POLIFOSEK a
bezpieczeństwo
żywności i
środowiska
Prawidłowe nawożenie zwiększa wielkość
i „wierność” plonowania roślin, poprawia
jakość plonów i żyzność gleby, nie powodując
ujemnych skutków w środowisku.
36
PRODUKCJA ROŚLINNA
numer 11