Page 42 - Gazeta Agronews Nr.11

Podstawowe
zasady kalibracji
polowych
opryskiwaczy
rolniczych
Precyzyjne stosowanie środków ochrony
roślin zmniejsza koszty zabiegu oraz
ogranicza zagrożenie dla środowiska.
Aby w taki sposób wykonywać opryski ,
należy przeprowadzić właściwą regulację
(
kalibrację) opryskiwacza oraz uwzględnić
optymalne wymagania agrotechniczne
i zalecenia producentów środków ochrony
roślin, charakterystyczne dla danego
zabiegu.
P
rzyjęta w 2009 roku dyrektywa
europejska o zrównoważonym
stosowaniu pestycydów (2009/128/
WE) w artykule 8, dotyczącym
kontroli sprawności sprzętu ochrony
roślin zobowiązuje profesjonalnych
użytkowników opryskiwaczy
do przeprowadzania regularnych
kalibracji sprzętu.
Wymaganie dyrektywy zostanie wdrożone
w naszym kraju poprzez odpowiedni zapis
w ustawie o środkach ochrony roślin stając
się obowiązującym prawem. Przestrzeganie
prawa w zakresie stosowania środków
ochrony roślin jest warunkiem ubiegania się
o płatności bezpośrednie w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej UE oraz inne środki pomocowe
w ramach programów rolno-środowiskowych.
42
PRODUKCJA ROŚLINNA
numer 11